Kleine Leeuwarder Napoleon


iu
Pasted Graphic
Over de SMC: de System Management Controller

(deze pagina is bijgewerkt op 15 september 2020)
Bron: https://support.apple.com/nl-nl/HT201295


De System Management Controller beheert het gedrag van :
 • De voeding van de Mac, inclusief de aan/uitknop en de voeding naar de USB-poorten
 • Batterij en opladen (bij laptops)
 • Ventilatoren en andere voorzieningen voor als ie te warm wordt
 • de slaap- en waakfunctie
 • allerlei lampjes en lichtjes waaronder de toetsenbordverlichting
 • Reactie op het openen en sluiten van de klep van een notebookcomputer

Het meest voorkomende probleem(pje) dat beheerst wordt door de SMC is dat de ventilator steeds vaker gaat 'blazen'. Of ook wel dat mijn Mac niet wenst te sluimeren. Of dat hij 's nachts heimelijk opnieuw is opgestart.
Dat is het moment om de SMC even te resetten.
Dat gaat trouwens niet bij alle Mac's op dezelfde manier. Het maakt namelijk uit of de Mac een zogeheten T2 chip bevat. (Een T2 chip zorgt voor extra beveiliging van de Mac).

Ten eerste : Hoe weet je of je Mac een T2 chip heeft? Doe als volgt:

 1. 1. Kies in het Apple-menu (het zwarte appeltje links boven in de hoek )  'Over deze Mac'.
 2. Klik dan 'systeemoverzicht'
 3. Afhankelijk van de gebruikte macOS-versie kies je in de navigatiekolom (links in beeld) 'Controller' of 'iBridge'.
 4. Als je rechts 'Apple T2 Security chip' ziet staan, is de Mac uitgerust met een T2 chip

___________________________________________________________
Reset van SMC bij modellen zonder T2
 1. Zet de Mac uit en en haal dan de stekker uit het stopcontact (of uit de Mac zelf).
 2. Wacht 15 seconden en steek dan de stekker weer in het stopcontact.
 3. Wacht nu 5 seconden en druk dan opnieuw op de aan/uit-knop om de Mac in te schakelen.

Bij modellen die wèl zijn uitgerust met een zogeheten T2 chip
verschillende soorten Mac's gedragen zich hier anders,
voor de mini mac bijvoorbeeld is het resetten hetzelfde als zonder T2

Maar voor het resetten van de SMC bij Notebooks met T2, gaat dat anders.

 1. Zet de Mac uit
 2. Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt en laat de knop dan los.
 3. Wacht een paar seconden en druk dan op de aan/uit-knop om de Mac in te schakelen.

Als het probleem zich blijft voordoen, doe je als volgt om de SMC opnieuw in te stellen:
 1. Zet de Mac uit.
 2. Houd op het ingebouwde toetsenbord al de volgende toetsen ingedrukt. De Mac wordt mogelijk ingeschakeld.
  • Control  macos-catalina-sidecar-sidebar-control-icon  aan de linkerkant van het toetsenbord
  • Option (Alt) macos-catalina-sidecar-sidebar-option-icon  aan de linkerkant van het toetsenbord
  • Shift  macos-catalina-sidecar-sidebar-shift-icon  aan de rechterkant van het toetsenbord
 3. Houd alle drie de toetsen 7 seconden ingedrukt en houd vervolgens ook de aan/uit-knop ingedrukt. Als de Mac ingeschakeld is, wordt deze uitgeschakeld terwijl u de toetsen ingedrukt houdt.


RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver