De Kleine Leeuwarder Napoleon

Vreselijke taal
Pasted Graphic

en andere taal-ergernissen

(deze pagina is bijgewerkt op 27 augustus 2021)


Het modieuze gebruik van de tegenwoordige tijd in nieuws berichten
Wat ik bijzonder ergerlijk vind is het gebruik van de tegenwoordige tijd in nieuws bulletins. De NOS doet het, maar zelfs onze kwaliteitskrant NRC doet het: Een toelichting op een actueel nieuwsfeit. Dat gaat dus zo:

Pasted Graphic 1
Vanmorgen werd in Bennekom een vrouw met een bamboestokje in haar been geprikt. De dader was een verwarde man die sinds een jaar in de wijk woonde.

Okee, so far so good. maar nu komt het. Het NOS journaal gaat nu na hoe dit zo heeft kunnen gebeuren en gaat nu over naar de tegenwoordige tijd. Let op

Het is januari 2014 als Ahmed B in Bennekom komt wonen. Hij is dan 24 jaar. Hij heeft veel belangstelling voor vrouwenbenen en bamboestokjes en besluit bla bla bla


Dat is natuurlijk geen nieuws brengen, dat is Panorama / Nieuwe Revu taal. Jakkes! Als ik geamuseerd wil worden met vettige en ranzige kwasi spannende taal dan koop ik wel een Panorama of een Nieuwe Revu. Maar dat zelfs de NRC er aan mee doet…. mijn baken in zee, nee dat is verschrikkelijk. En dat de NOS dit doet, hoe durven ze! Ik wil nieuws!!! Als ik een jongens-roman wil koop ik die wel, maar ik wil feiten. Buitengewoon ergerlijk.

Het had natuurlijk moeten zijn
In januari 2014 werd Ahmed B in Bennekom een huis toegewezen. Hij was op dat moment 24 jaar. Hij had veel belangstelling voor vrouwenbenen en bamboestokjes en besloot bla bla bla

IELEGAAL
wat natuurlijk ook buitengewoon ergerlijk is, is de uitspraak van het woord illegaal als IELEGAAL

Pasted Graphic
Je schrijft illegaal met twee maal de letter L. Hoe spreek je dat woord dus uit??!! ja, natuurlijk: als ILLE… met de i van pit. Er is geen enkele reden om het uit te spreken met de ie van Piet. Waarom, in hemelsnaam is dat dan ineens mode geworden? Vanille spreek je uit als vanielje., of met wat meer gevoel voor het Frans als vaniejje
Net als medalje dat natuurlijk behoort te worden uitgesproken als medajje. (Ja, dat krijg je met uit het Frans geimporteerde woorden).
En als de NOS en de NRC illegaal nu zouden uitspreken als iejegaal kon ik daar nog enig begrip voor opbrengen, maar WAAROM?!! WAAROM?! Ielegaal??


getsieRadio 1
Een bevriende 'geërgerde' (naam en adres bij de redactie bekend) stuurde mij onderstaande op schrift gestelde ergernissen. Soms zijn ergernissen - zeg maar - zodanig dat de geachte geërgerde zich niet langer kan inhouden en dan móét het er - zeg maar - uit.
Dat was nu het geval en zijn ergernissen wil ik u niet onthouden.

___________________________


Ik luister bijna dagelijks naar Radio 1. Heel vroeg in de morgen. Goddank heet die zender nog RADIO 1, en niet zoals bij de televisiezenders NPO 1 of zo iets onbegrijpelijks. Waarom dat niet gewoon Nederland 1 meer mag heten is mij een raadsel. Of beter nog TV-1. Weten we tenminste waar we het over hebben. NPO, bah! Vroeger heetten de radiozenders Hilversum-1, 2, 3 en 4. Je wist meteen waar het over ging. Maar nee, dat moest allemaal veranderen. Net als de namen van de ministeries. Tot voor kort had je Verkeer en Waterstaat. Je wist waar ze mee bezig waren. Nu heet het iets van "Infrastructuur", maar ze doen precies hetzelfde. Als ze al wat doen tenminste. Wat een gezochte onzin allemaal. En wat het kost om alleen al het briefpapier te veranderen, nieuw peperduur logo, kortom: miljoenen. Ja echt! En wordt het er beter van? Integendeel.

Amber Brandsen
Maar goed, ik luister dus veel naar de vroege radio-uitzendingen, het zogenaamde Radio-1-Journaal. En wat hoor ik daar? Slecht Nederlands. Niet zo beroerd meer als enige tijd geleden, toen mijn oor werd geplaagd door meneer Marcel Oosten, en juffrouw Rense. Die eerste is goddank ontslagen, Rensje kletst nu rond het middaguur. Nee, het gaat ineens een stuk beter met een zekere Jurgen van den Berg en Amber Brantsen. Ze wil dat wij Ember zeggen en niet Amber. Minpuntje voor een prima nieuwslezeres. Ze doet vooral het "journaal". Vroeger noemden we dat de "radionieuwsdienst, verzorgd door het ANP", maar nu moet dat ineens net als bij de televisie "het journaal" heten. Ember spreekt behoorlijk Nederlands. Jurgen ook trouwens. Maar ze zijn in het weekend en vaak op vrijdag vrij en dan is er een ander koppel. Niet om aan te horen meestal. Ze hebben het over het niels. Het woord "nieuws" is te moeilijk.

Maar wat nog verschrikkelijker is, is de presentatie van de verkeersinformatie. "Op de A-28 richting Aaaaaaaaamersfoort staat nog een file van zes kilemaitur". Als je nou bent aangenomen om files te melden, probeer dan in ieder geval het woord kilometer goed uit te spreken. Wat me opvalt is dat er ook af en toe een Amsterdammer achter de microfoon zit. Ronduit "beledigond" voor onze taal. En ontzettond vervelond ook nog. Wat ook zo ergerlijk is, is dat steeds minder presentatoren nog een zuivere o kunnen zeggen. Het is nu in de mode om geen ronde mooie o meer te vormen maar er een au van te maken. En zo wordt de ij een ai. Er wordt gezaild op het Ai. Op de televisie zien we Jeroen Overbeek al jaren het journaal presenteren. Hij noemt zich dus Jeroen Auverbeek. De man spreekt fantastisch, charmant, nooit een verspreking, maar wat spuugt hij er een afschuwelijk taaltje uit. Hij heeft het over "10 prauwsent" als hij 10 procent bedoelt. Niet om aan te hauren. Trouwens, bij de Sterreclame hoor je die lelijke o ook al: "wilt u uw huis verkaupen, ga naar Makelaarsland".

Pasted Graphic 3
Voordat ik mijn ogen laat in de avond sluit luister ik nog even naar "met het oog op morgen". Wat een foute naam is dat toch. Het gaat nooit over morgen, maar over wat er vandaag allemaal gebeurd is. Ja, ze verklappen wat er in de ochtendkranten van morgen op de voorpagina staat. Maar dat is dus nieuws (niels) van gisteren. De domste presentatie in "het oog" wordt bij elkaar gebrabbeld door Mieke van der Weide (Waide). Deze mevrouw weet werkelijk niet waar ze het over heeft. Haar Nederlands is goed, maar oh oh oh, het intellect. Totaal afwezig. Laatst had ze het over de begroting van de Koninklijke Marine. Ze vond dat we te veel "boten" hadden en dacht dat elke militair bij de Marine een Marinier was. En dat de "minutie" die die Mariniers gebruiken duurder was dan de "minutie" van de andere krijgsmachtonderdelen.

Kortom, ik erger me wat af. Ik denk dat ik net als veel van mijn vrienden maar eens een "blog" ga beginnen op internet. Ik weet nog niet hoe ik dat aan boord moet leggen (leuke uitdrukking"), maar daar kom ik nog wel achter. Dan kan ik al dit soort grieven regelmatig ventileren. Wereldwijd.
Berait je maar vast vaur. (T.K.)

Het vrouwenadviesbureau Overheidsbeleid
Pasted Graphic
Wat dacht je van een advertentie van het zojuist door de overheid opgerichte vrouwenadviesbureau overheidsbeleid. "Vanwege uw uitstekende antennes (antennes steken meestal uit, dat is een kenmerk van de meeste antennes) voor de ontwikkelingen binnen de breed geschakeerde (!?) vrouwenbeweging waaronder ”(wááronder?) zwarte en migrantenvrouwen en uw kennis van (en ervaring met) beinvloeding op het terrein van de rijksoverheid (?) bent u in staat producten en diensten te ontwikkelen voor uw klantenkring. U bent commercieel sterk, hebt aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een startsituatie (een startsituatie? getsie). U weet op een bij uitstek ( u bedoelt "zeer") inspirerende en creatieve wijze leiding te geven aan een multi-cultureel team. Uw opleiding ligt op universitair niveau of is daaraan gelijkwaardig (universitair niveau, dus gewoon). U bent iemand die buiten de reguliere kantooruren werkt indien dat nodig is.

Een recensie uit een kunsttijdschrift
Pasted Graphic 2
"het werk is weliswaar zeker niet mimetisch of zonder meer figuratief te noemen,. maar is in beginsel wel het resultaat van een gecompliceerd proces dat omschreven zou kunnen worden als het transformeren van de figuratie. Het weergeven van de verticaliteit van de menselijke figuur in contrast met de horizontaliteit van de aarde is wel gedefinieerd als de vroegste opgave van de sculptuur. Tot nu toe heeft Coltons werk een ontwikkeling doorgemaakt waarin de accenten zijn verlegd van het antropomorfe, organische naar het anorganische, van een figuratieve taal naar een abstracte. Van het associatieve naar het onbenoembare. De gebondenheid aan het lichaam, aan de materie heeft plaatsgemaakt voor het onbegrensde gebied van de geest. Ieder bericht veronderstelt de aanwezigheid van de gebeurtenissen in ons geval "kunstfeiten". Een narratief discours (?) opereert vanuit een soort dubbele logica: er wordt een samenhang van gebeurtenissen voorgesteld als voorafgaande aan en onafhankelijk van ‘het discours en, tegelijkertijd, krijgen deze gebeurtenissen hun betekenis door ze onder te brengen in de thematische structuur van het narratieve betoog".

Dit gesnater hou je toch niet voor mogelijk? Wat wil de recensent ons eigenlijk duidelijk maken? Iets over zichzelf denk ik. -Ouwehoren over schoenen
Geouwehoer over schoenen
(NRC, maart 92):
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/1992/maart/12/jonge-schoenen-7136185
Schoenen zijn heel intieme voorwerpen zegt schoenontwerpster Julia Veres, "ze zijn in staat je voet te veranderen in een bewegend voelend kunstwerk. Je draagt ze, zij dragen jou, wat je ziet en wat je voelt versmelt tot een sensatie van je eigen lichaam die kan variëren van pijn en gene tot behagen en ‘opwinding." Veres legt in haar pumpontwerpen (!) het accent op de hakken, die ze beschildert, bekleedt met leer en splitst als slangetongen.
Tja..


Beeldvorming
Op de Radio gehoord: "Door de berichten over illegalen ontstaat er bij het publiek een volstrekt verkeerde beeldvorming" Hoe is het mogelijk! Er ontstaat dus een beeldvorming? Gewone woorden zijn niet lang genoeg meer: beeld is onvoldoende, het moet beeldvorming zijn, en dat ontstaat.
Net als vormgeving trouwens: Een reclame van een kantoorboekhandel over een Siemens telefoontoestel: "Een standaard toestel in een moderne vormgeving" Het staat er echt! Of vindt U het inmiddels ook al normaal dat het woord vorm is vervangen door vormgeving?
Of, in een rondschrijven van de Nederlandse Zorgfederatie (ook al zo'n vreselijk woord): Over de concrete vormgeving van het netwerk zullen wij u nader berichten. Thuissituatie is er ook zo een. Net zoals de thuissituatie meestal gewoon 'thuis' betekent.Een Logo voor de overheid: 3 miljoen euro
In juni schreef Gerrit Komrij:" Allerlei campagnes hebben betrekking op het "creëren van een nieuwe huisstijl". Zo gaf het ministerie van verkeer en waterstaat 6 miljoen gulden uit voor een nieuw logo. Een logo is, voor wie het nog niet wist, een geabstraheerde, symbolische krabbel, die een kind van 10 op de
Pasted Graphic 3
achterkant van een lucifersdoosje tekent. Maar het logo van 6 miljoen gulden is een sjiek logo. Het drukt, alweer volgens een voorlichter de "beheerste beweging" van de ambtenaren uit. Ik hoop niet dat u alle flauwe en gemene grapjes kent die er over ambtenaren in omloop zijn, maar kwamen ze ooit op iets anders dan op het thema 'beheerste beweging' neer? Alleen heette dat, in de onverlichte tijden van vóór het public relations-jargon, nog gewoon stilzitten. Het zou grappig zijn als het niet zo'n dure grap was. De overheid in zijn geheel geeft trouwens jáárlijks meer dan een half miljard (gulden) uit voor public relations en imago-verbetering. Waar zoveel public relations en imago-campagnes nodig zijn valt alleen nog een stelsel van bluf, bedrog en ongecontroleerde leugens te verdedigen. De democratie is in handen gegeven van vlotte types die met hun tragische sales-jargon ("hier gaat een gewèldige positieve uitstraling van uit" en je kunt er donder op zeggen, van de democratie blijft geen spaan over. Een half miljard voor het draaien van een windmachine. Wat het schandaal van het jaar had horen te zijn rimpelde echter moeiteloos voorbij. Tot zover Gerrit Komrij

Advertentie van Vroom en Dreesman: "Kerststal naar keus! Wilt u een compleet samengestelde kerststal of wilt u zelf uw kerststal samenstellen door leuk combineren? Dat was ten tijde van Jesus' geboorte wel even anders, dacht ik wel, ja. Je kunt bij V&D trouwens "kerstboomaccesoires" krijgen in Empirestijl. Voor wie niet weet wat dat is geeft V&D er nog een uitleg bij, over Napoleon enzo.
Juni: het aardbeien dilemma: In Limburg doen zich problemen voor met de werving van arbeiders voor de aardbeienpluk. De regio telt zo'n 18.000 (!) werk-zoekenden waarvan de arbeidsbureaus er 1100 aanschreven voor wie werk in de aardbeienoogst als passende arbeid werd beschouwd. Niet meer dan dertig werklozen kwamen bij de fruittelers opdagen. De aardbeien rotten op het veld en de minister noemde de zaak te gek voor woorden.
Bij de asperges doen zich soortgelijke problemen voor. Asperge steken is seizoenwerk, gebonden aan een paar onregelmatige uren per dag. Voor werklozen levert dit soort werk minder op dan ze aan uitkering ontvangen omdat het om kortstondig, laagbetaald werk gaat en dat is geen aanmoediging om op de knieën door de aardbeien- of asperge-bedden te kruipen. De werkgevers hebben daarom hun hoop gericht op Polen. In Polen bestaat geen noemenswaardige bijstand voor werklozen zodat iedere verdiende gulden zich vertaalt in stapels zloty's. Polen zijn graag bereid de plaats in te nemen van die 1070 werklozen die in Limburg niet kwamen opdraven, maar dat mag niet van de minister zolang er genoeg Nederlanders te vinden zijn die dit werk kunnen doen. Hier wrikt de rechtlijnigheid van de sociale regelgeving met de praktijk van de samenleving. Het is natuurlijk een eerste stap naar de verplaatsing van de aardbeien en aspergeteelt naar Oost-Europese lagelonenlanden.
De NZf onderzocht of de informatie die zij aan haar leden verstrekte een beetje 'overkwam' en produceerde de volgende volzin: "De inhoudsaspecten van de informatie vormen echter wel een knelpunt, met name ten aanzien van de actualiteit en de helderheid"
Een normaal mens zou gezegd hebben:" ALS we er al een bal van begrijpen, dan is het in elk geval buiten de orde".Onze waanzinnige samenleving
Enige wetsartikelen uit onze waanzinnige samenleving (Marc Chavannes in de NRC van 9 december 1993) : "Het besluit van 29 april 1992 houdende wijziging van het bijstandsbesluit landelijke normering met betrekking tot de hoogte van de uitkering voor schoolverlaters van 21 tot 27 jaar en het stellen van nadere voorwaarden voor de hoogte van de uitkering op grond van dat besluit voor personen van 18 tot 21 jaar."
Pasted Graphic 6
Je zal daar maar zitten in je clientvriendelijke spreekkamer bij de sociale dienst om het zoveelste intakegesprek te voeren met een 22 jarige schoolverlater, die zo snel mogelijk wat geld uit de pinautomaat wil. En wat lees je dan in het besluit van 29 april:
Met de schoolverlater, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de persoon die zich heeft gevestigd in of is teruggekeerd naar Nederland, zolang een periode van een half jaar niet is verstreken, gerekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op die waarin hij de deelname heeft beëindigd aan onderwijs of beroepsopleiding van overeenkomstige aard als bedoeld in het eerste lid"
Hallo, bent U daar nog? Het gaat bladzijden zo door:
"Het eerste lid is eveneens van toepassing op een alleenstaande van 18, 19, of 20 jaar die niet op het adres van zijn ouder of ouders woont en die niet verkeert in een van de volgende omstandigheden:..."
waarop drie omstandigheden volgen waarvan in elk geval de derde zo goed als niet controleerbaar is.: c) De alleenstaande woont op de ingangsdatum van de bijstandsverlening 12 maanden of langer op het adres van zijn ouder of ouders" en even verder:
"Het overgangsrecht is evenmin (evenzeer) van kracht indien de betrokken persoon tijdens de uitkering weer bij de ouders intrekt en na een periode van  meer dan zes maanden zich (weer) buiten het gezinsverband van de ouders vestigt".

Taal in de politiek
(Interview met Paul Kuypers, cultuurfilosoof in NRC 30 april 92)
Pasted Graphic 7
De taal van politici heeft een autonome betekenis gekregen. Aan het binnenhof begrijpt iedereen wat met met 'koopkrachtplaatje' wordt bedoeld, de buitenwereld ontgaat dat volledig. Politici hebben het idee dat het belangrijk is, ze doen er uiterst gespannen en gewichtig over, maar het is symboliek.
Als ik al die mensen met dat koopkrachtplaatje in de weer zie, moet ik denken aan de fase waarin kinderen voor het eerst taal gaan gebruiken. Taal is dan een vorm om de werkelijkheid te scheppen, om orde van chaos te maken, een manier om systeem in het bestaan te brengen. Zo werkt dat met woorden als 'koopkrachtplaatje' ook. Er zit 'kopen' in en 'kracht' en 'plaatje', maar het geheel van die drie delen is een emotieloos cliché met een onduidelijke betekenis. In kerken, in de liturgie worden ook zulke woorden gehanteerd, alleen omdat het gezamenlijke gebruik ervan een band schept. Je zou zo denken: er moet toch een intelligente figuur in het bestuur rondlopen die termen als 'koopkrachtplaatje' weet te vermijden. Maar de dwang om aan het systeem deel te nemen is ontzettend groot. Als een politicus het niet doet hoort hij of zij er niet bij. Het vocabulaire van de politicus is een vorm van zijn persoonlijke zingeving. Je hebt uitschieters. Smit-Kroes was in haar tijd het toonbeeld van iemand die totaal werd meegesleept in een wereld van onwaarachtige clichés. Van Mierlo is daarvan een tegenhanger, Rottenberg ook. Dat zijn mensen die opvallen, maar het zou natuurlijk andersom moeten zijn: de mensen die abnormale taal spreken zouden een uitzondering moeten zijn. In een debat tussen filosofen en politici heb ik een aantal kamerleden ooit zeer agressief zien worden. De filosofen bestreden dat politiek gedrag iets met authenticiteit te maken heeft, ze betrokken de stelling dat het uitsluitend theater is. Toen reageerde die politici met :Ho even, ik heb óók doorgeleerd, noem me niet wat ik niet ben want theater is hetzelfde als bedrog. Maar de filosofen hadden natuurlijk gelijk. Politiek is theater, dat hoort ook zo, maar je moet het goed beoefenen, want alleen een goede acteur is geloofwaardig. Ik heb meegemaakt dat Tjeenk Willink het in een vergadering met kamerleden had over de autonomie van de ambtenaar, over het verschijnsel dat de bureaucratie een macht in zichzelf geworden is geworden. "Dat is sociologisme!" riepen ze terug. Ze wilden er niet van weten. Maar iedereen die oplet in Den Haag kan vaststellen dat de invloed van de bureaucratie almaar toeneemt, maar Kamerleden willen dat niet zien, en er niet over praten, zo werkt een naar binnen gekeerde wereld. Er is een behoefte aan nieuwe metaforen opdat de clichés verdwijnen. In termen als "in dit land..." of "het is mijn diepste overtuiging dat..." (die is van Lubbers) zit geen enkele expressie meer. Als de politiek ze blijft gebruiken neemt haar geloofwaardigheid allengs sneller af. Een goede metafoor was de 'zorgzame samenleving'. Hij is later een afgesleten begrip geworden, maar als metafoor sloeg het aanvankelijk aan. Het riep iets op bij de mensen, het was nieuw en het bovendien een term die de ideologie van de christen-democratie dekte. Het 'maatschappelijke middenveld' was ook wel een aansprekende, dat begreep iedereen, daar sprak een tijdlang ook iedereen over. Het is natuurlijk tekenend dat ik twee metaforen noem uit de wereld van het CDA, want de PVDA ontwikkelt de laatste jaren überhaupt geen metaforen. Dat is een uiting van het feit dat de PVDA niet in staat is zijn eigen werkelijkheid in kaart te brengen, een teken van onmacht (het is 1993!! PK).
Het is symbolisch dat de tweede kamer zojuist een nieuw gebouw in gebruik heeft genomen. Zo gaat het ook met persoonlijke relaties: als ze mislopen gaat men een nieuw huis bouwen. En als het klaar is en je gaat erin zitten merk je pas hoe leeg het is

De Binnenlandse veiligheidsdienst
Wat dacht u van een advertentie van de BVD begin dit jaar waarin personeel wordt gezocht. Let op, de advertentie begint zo:
" De democratische rechtstaat bevorderen.... Zorgen dat het openbaar bestuur goed werkt..... Kwaliteit waarborgen van personeel en management in de rijksdienst.... Waken over de openbare orde en veiligheid Dat zijn de taken waar de Binnenlandse veiligheidsdienst voor staat. Om dat goed te kunnen doen in een ingewikkelde maatschappij als de onze is een alerte dynamische en zakelijke organisatie nodig De Binnenlandse VeiligheidsDienst is zo'n organisatie. Dat stelt hoge eisen aan haar medewerkers op alle niveaus.Tegelijk bieden wij uitstekende perspectieven aan mensen met de juiste instelling. De Binnenlandse VeiligheidsDienst maakt deel uit van het ministerie van binnenlandse zaken. De BVD heeft tot taak een bijdrage te leveren aan het beschermen van de vitale belangen van de samenleving. Die belangen zijn: de democratische rechtsorde de veiligheid van de staat en de instandhouding van het maatschappelijk en economisch leven. De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot aanpassingen in de taakuitvoering van de BVD. De BVD legt zich toe op het geven van informatie en beveiligingsadviezen aan diegenen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de genoemde belangen zoals de regering lokale bestuurders justitiële autoriteiten maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven “
Bah wat een vreselijke taal, nooit geweten hoe veilig ik wel niet was.(NRC 21/12/91)

Pasted Graphic 9
Is het raar dat naarmate je minder jong wordt, je die hansworsten die in Den Haag "voor ons" van alles zitten te regelen steeds minder serieus neemt? May Weggen wil zo graag dat er nu eindelijk, voordat haar vier jaar om zijn, eens een wetje van haar wordt aangenomen. Nu de randstad vol staat met van die malle 100 bordjes op de vangrail, en het allemaal geen moer uitmaakt, nu heeft ze bedacht dat we met licht overdag moeten rijden: veilig man! Dat zou oa een Deens onderzoek hebben aangetoond. Rob Bierman in de NRC heeft twee halve pagina’s artikelen geschreven om aan te tonen dat het onzin is en in elk geval in de Nederlandse situatie nog in het geheel niet onderbouwd is dat licht overdag veiliger is. Het Deense experiment om met licht overdag te gaan rijden is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek dat een zekere relatie aantoont tussen het aantal verkeersongevallen en de breedtegraad op aarde. Tenminste voor de Scandinavische landen. Het is dubieus of dat in Nederland ook geldt. Het Deense experiment met licht overdag echter maakte deel uit van een pakket van 91 verkeers-maatregelen waarvan de conclusie was dat het totaal een veiliger verkeer had opgeleverd. En May Weggen maar kraaien dat licht overdag veilig is. Gelul zegt Bierman, het kost wel 2% meer brandstof, tel uit je (milieu) winst!
Godsallemachtig wat een bonte schare komieken daar in Den Haag. Het Vrouwenadviesbureau, hoe verzinnen ze het...
Ach wat een leeg en triest geleuter.

Peter Kraft eind 1993


DIKDOENERIJ:

Hulpverlening en roestvorming
Samen met een tiental collega's ga jij aan de slag om hulpverlening te bieden...
bron: Vacature bij GGZ Rotterdam 30 december 2010
of
Een top-maatschappelijk werker is in staat objectieve hulpverlening te bieden
(bron IPD opleidingen)

Google “hulpverlening te bieden” eens. Je zult versteld staan (bedoeld wordt: hulp te bieden of te verlenen. )

net zo: er is wat roestvorming ontstaan (er is wat roest ontstaan)Het overtreden van ‘regelgeving’

Pasted Graphic
In een redactioneel commentaar schrijft de NRC (26 maart 2010: in het katern Opinie blz 7) “En daarmee regelgeving overtrad ...’.
Gedverderrie. Regels worden overtreden, geen regelgeving! Het artikel was er niets minder om geweest als daar had gestaan ‘En daarmee regels overtrad...’

Stapeling van regelgeving’
Pasted Graphic 1
In het katern Opinie en debat' van de NRC van 24 april 2010 (blz 5) schrijft Benno Baksteen

Voor je het weet, ontstaat een stapeling van regelgeving....

Volgens mij wordt hier bedoeld ' een stapeling van regels'. Ten eerste lijkt het mij onmogelijk om 1 enkele regelgeving te stapelen, daar zou je dan toch minstens een paar regelgevingen voor nodig hebben en ten tweede lijkt het me doodgewoon om regels te gaan die hier gestapeld dreigen te gaan worden.

Overigens hoor ik (maart 2018)
. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een interview op 1Vandaag zeggen dat ze 'wetgeving gaat maken'. Dus geen wetten. Deed ze dat maar…

“Mensen in een uitkeringssituatie”
(Een minister op de radio feb 2009)
Hij bedoelde gewoon mensen met een uitkering, Maar dat klinkt zo bot, he?


“In de thuissituatie wordt Fries gesproken”
(maatschappelijk werkster)
Bedoeld wordt; “ Thuis wordt Fries gesproken”


‘besluitvorming’ in plaats van ‘besluit’.
(in de ministerraad heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden )
in plaats van ‘ de ministerraad heeft nog geen besluit genomen’ of
‘de ministerraad heeft nog niets besloten’


Beeldvorming
Op de Radio gehoord: (nov '92)
"Door de berichten over illegalen ontstaat er bij het publiek een volstrekt verkeerde beeldvorming"
Hoe is het mogelijk! Er ontstaat dus een beeldvorming? Gewone woorden zijn niet lang genoeg meer: beeld is onvoldoende, het moet beeldvorming zijn, en die ontstaat kennelijk.


De Populolbroek
Pasted Graphic 4
Hee gozer, goeiedagschotel. Alles flex? Goooeeed. Vet gezellie man: feessie, lekkere chickies, dode beesten op de barbeknoei en knallen met die ballen.
Tering, droge lucht hier man! Doe mij effe een zuipie. Dan gaan we zwaar relax man in die tuin. Vette chill. Heineuken of Snols? Introduceert me niks, weetje. In prinspiepel zal mij het aan de anus oxideren, dus houdoe en bedankt olé olé! Suczeven!
Monumentje, hou je giecheltje effe want m'n vibrator gaat af. Hee, het vrouwtje wil vanavonond nog effe klussen, dus ik ga snel van smikkelenstein en dan van pleithuizen, want de balspanning wordt te hoog. De groente, tot sinas en auf wienerschnitsel!

bron
http://irritaal.web-log.nl (maar die bestaat niet meer). Is nu https://irritaal.wordpress.com/2009/09/13/populolbroek/