De Kleine Leeuwarder Napoleon

Onzin en Kletskoektaal

(deze pagina is bijgewerkt op 13 augustus 2018)


Waarom zegt tegenwoordig iedereen 'ielegaal' met de ie uit Piet terwijl er gewoon 2 ellen staan (LL) zodat de uitspraak illegaal moet zijn met de i van pit. Kan ik me kapot aan ergeren.

en verder in het nieuws…..

Dit beleid is de pijler waarop deze school drijft
Kees Joustra

We moeten nu vragen gaan stellen om tot antwoorden te komen...
Niels Barnard van Q-consult op een fenac vergadering

Een en ander is niet goed uit de veren gekomen
Kees Joustra

Da’s een beetje wat tussen ons hoofd zit....
spreker op pensioenvoorlichtingsochtend

“je hebt in je hersens zo’n capitulair stelsel, dat je....
Annet Visser


De jaarlijkse NEVOBO receptie was weer zeer geëntameerd...
De voorzitter van de NEVOBO op Papendal

‘De Zuidafrikaanse president Mandela is zeer ingetogen met de tweehonderd hoorapparaten die Siemens onlangs schonk.
Siemens medisch magazine nov 97, nr 26.

’Ja, ik kan ook alleen maar de bal doorkaarten....’
Meneer de Hoop van de Postbank in een telefoongesprek

Niet elke idioot die een drol op een plankje presenteert, is een kunstenaar met recht op een basisinkomen
Rick vd Ploeg, staatssecretaris Cultuur en Media. 1998

...Dat was ook zo in de thuissituatie. Terwijl toch, dat een situatie is waar je thuis bent, toch?
Maatschappelijk werkster Greet A.

In de thuissituatie wordt Nederlands gesproken
Tony Guth maart 99

Het begrip ‘staande ovatie’ is aan herwaardering toe, nu het publiek staande gaat klappen aan eind van zelfs de meest knullige schouwburgvertoning.
(een persoonlijke ergernis van me)

.....dat Nederland Suriname in een swart daglicht stelt....
Desi Bouterse, maart 1997

Dankzij de tekstverwerker is elke hansworst in staat een hoop letters te presenteren in een vorm die inhoudelijke kwaliteit suggereert. Menig proefschrift is eigenlijk ook niets meer dan een doctoraalscriptie.
(een persoonlijke ergernis van me)

De impliciete leegheid van het moderne taalgebruik verschuilt zich achter een steeds langer worden van woorden.
‘Vorm’ wordt ‘vormgeving’.
‘Regels’ wordt ‘regelgeving’,
'wetten en regels' wordt 'wet- en regelgevingen' (liefst zonder koppelteken)
‘Besluit’ wordt ‘besluitvorming’.
‘Beeld’ wordt ‘beeldvorming’
‘In het gezin’ wordt ‘in de gezinssituatie’ en ’Thuis’ wordt ‘in de thuissituatie’ (klas-, etc).
‘op adequate wijze’ ipv ‘adequaat’
zo optimaal mogelijk
zo minimaal mogelijk
zich beseffen, zich irriteren en zich focussen, zich baseren
met schriftelijke opgave van redengeving (hallo zeg...)
(persoonlijke ergernissen van me)

‘Je toetst aan beleidskaders’
‘Het draagvlak voor de vormgeving ervan’
‘Welke vormgevingen komen er voor in de organisatie?
‘Prioriteitstelling van de herbezettingsbehoefte’
‘We moeten vraaggericht organiseren’
(CAO bons van het PGGM in Zwolle)

en dan deze!!
Uit een handleiding voor een ventilator in de zomer van 1997
1) Plaats de veer in de stendaard on bevestig deze laatsta aan basis B.m.v vijs “D.
2) Ver wijder vijs “C” en schroef vijs “B” los plaats het daksel van de buis op de standaard vijs “B” en vijs “C” vast
3) De kompersatiebuis een beetje rechtzetten en deze vastzeten met vijs “C”. Dearna verbinden met de schakelaarsdoos door vijs “A”.
  1. Zelfde methode tbepassen om voorste en achterste gedeelte elsook de bladen te bevestigen.
  2. zet macht aan


Wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de heersers van de duisternis -
Robert Garcet -

er zijn meer aanwijzingen dat de Schepper door de mens is geschapen dan dat er aanwijzingen zijn dat het omgekeerde het geval is
F. R. van der Leij, proefschrift Groningen -

De middenstander met zijn vroegtijdig verouderde vrouw en gedesinteresseerde kinderen is een uitstervende soort. Hij staat te kijk in een dierentuin voor levende fossielen, evenals zijn soortgenoot: de trouwe werknemer die op zijn 65e een medaille en een envelop krijgt en daags daarna doodvalt op zijn stoep, zodat de verzekering ook nog aan hem verdient.
Wim Coesen, columnist

Maar als al die knappe koppen elkaar niet liggen, dan kost dat een hoop energie en het resultaat is nul. Ik kijk dus wel naar kennis en kunde, maar het hoeft niet de absolute top te wezen. Het moet een harmoniërend geheel zijn.
Andre Testa, destijds directeur Gemeente vervoerbedrijf Amsterdam

de ware vijand van de vredesduif is niet de adelaar van de trots noch de gier van de hebzucht, maar de ooievaar
Hoss, 1927

Als je heel hard een bepaalde kant oprent, zorg dan dat het de goede kant is.
Willem Jan Schutte, directeur van een bedrijf in managementoplossingen voor digitale media