Kleine Leeuwarder Napoleon


Partities op de Mac
Pasted Graphic
Partities aanbrengen op de (of een) harde schijf
zonder opnieuw te formatteren en dus data te verliezen

(deze pagina is bijgewerkt op 8 juni 2019)


Wat is het?
Een partitie aanbrengen op een harde schijf betekent dat de Mac elke partitie beschouwt als een afzonderlijke schijf. Dat kan handig zijn.

Hoe doe je het?
Vanaf Mac OS X 10.5 Leopard is het mogelijk om de grootte van HFS+ harddisk partities dynamisch aan te passen waarbij de data behouden blijven.
Gebruik hiervoor Schijfhulpprogramma (in de Engelstalige versie: Diskutility) die je terug kunt vinden in de map Programma’s
Hulpprogramma’s.

Het op deze manier aanpassen van partities is alleen mogelijk binnen dezelfde bestandsindeling; van indeling veranderen of verschillende indelingen samenvoegen is niet mogelijk. Tevens dient op de harddisk waar de partities zich op bevinden GPT (GUID Partition Table) geactiveerd te zijn.

LET OP!!! Voordat dat je dit soort wijzigingen gaat aanbrengen is het belangrijk dat je over een recente backup van je systeem beschikt.
Wanneer je niet 100% zeker weet waarmee je bezig bent is het verstandiger om er niet aan te beginnen!Mac schijf partities

Open het Schijfhulpprogramma en selecteer de gewenste harddisk die je wilt (her)partioneren links in het venster. Bij mij is dat de WD schijf die ik heb donkerblauw gemaakt. In de lange driekleurige balk is te zien dat ik deze WD schijf in drie partities heb verdeeld.
Als ik nu boven in beeld op 'partitioneer' klik verschijnt het volgende plaatje.

Mac partities


In de cirkel zijn de drie partities nu te zien. Door op het plusje te klikken kan ik in het donkerblauwe segment een nieuwe partitie aanbrengen. Door een van de 3 partities aan te klikken kan ik die met het min teken als partititie verwijderen. De grootte van elke partitie kan ik aangeven door hem aan te klikken en vervolgens in het vakje 'Grootte' aan te geven hoe groot.

Tot slot klikken we 'pas toe'.
De partitionering wordt hierna automatisch uitgevoerd. Deze procedure werkt op zowel interne als externe harddisks.